Publishment view

Universell Religion

Visste du at trangen til religionsutøvelse gjenspeiler menneskets naturlige lengten, bevisst eller ubevisst, etter eksistensiell fullkommenhet? Og visste du at vi psykologisk sett kan snakke om én universell religion som ned gjennom menneskehetens historie har kommet til uttrykk på mange forskjellige måter?

...